Sunday, April 22, 2007....och sädesärlan skuttar i gräset. I haväng möter himlen havet och det är mitt paradis på jorden.

No comments: