Tuesday, September 18, 2007

Olika


Varje vattendroppe är unik. Och tusen miljoners, trilioners unika olikheter har fogats samman till denna fantastiska istapp. Varje människa är också unik......När ska vi inse att tusen, miljoners, triljoners unika människor också kan komma samman och skapa fantastiska saker! Att homogen inte alltid är samma sak som trygg. Och olik inte samma sak som hotfull eller farlig. Olikheter berikar ju varandra!


Olika är som ni förstår Tisdagens tema.