Saturday, April 7, 2007

"Rastaängel"

Jag köpte en av Christels fantastiska bronsstatyer på konstrundan. Valet var svårt eftersom alla statyerna var så fantastiskt fina. Men till slut föll valet på denna "rastaängel" för att hon utstrålar så mycket energi och för att mina döttrar tyckte att hon liknar mig när jag blir ivrig och har fått en idé. Efter påsk flyttar hon hem till mig!