Tuesday, February 27, 2007

Under ytan

Under ytan finns det något vackert hos de flesta människor du möter. Du kan behöva söka längre eller dyka djupare hos vissa men det finns där. Längst där inne finns det lekande barnet gömt. Den de en gång var innan livet satte sina spår.

Om du bär detta med dig i tanken vid varje möte med en ny människa kommer du att förvånas över hur mycket gott du kommer att finna. Fördomar, rädsla och förutfattade meningar hindrar oss så ofta från att mötas på riktigt. Var nyfiken på dem du möter. Vem vet kanske blir du kvitt en fördom på köpet?

No comments: